"ბავშვის ფიზიკური დასჯა მავნებელია" - ექიმი ზაზა თელია

"ბავშვის ფიზიკური დასჯა მავნებელია" - ექიმი ზაზა თელია