გაძვირდება თუ არა პური?

საქართველოს „პურის მცხობელთა ასოციაციაში“ უახლოეს მომავალში პურის გაძვირებას არ ელიან და ამის ერთ-ერთ მიზეზად ხორბლის დიდ მოსავალს ასახელებენ.„მსოფლიოში არსებული ტენდენციების, კერძოდ ხორბლის დიდი მოსავლისა და ფასის 300 დან 250 დოლარამდე შემცირების გათვალისწინებით, ასევე ლარის გამყარების გამო, ვფიქრობთ, რომ საქართველოში ნოემბრის ჩათვლით პურზე ფასი არ გაიზრდება“,- აცხადებს „პურის მცხობელთა ასოციაციის“თავჯდომარე მალხაზ დოლიძე.

გაძვირდება თუ არა პური?

საქართველოს „პურის მცხობელთა ასოციაციაში“ უახლოეს მომავალში პურის გაძვირებას არ ელიან და ამის ერთ-ერთ მიზეზად ხორბლის დიდ მოსავალს ასახელებენ.

„მსოფლიოში არსებული ტენდენციების, კერძოდ ხორბლის დიდი მოსავლისა და ფასის 300 დან 250 დოლარამდე შემცირების გათვალისწინებით, ასევე ლარის გამყარების გამო, ვფიქრობთ, რომ საქართველოში ნოემბრის ჩათვლით პურზე ფასი არ გაიზრდება“,- აცხადებს „პურის მცხობელთა ასოციაციის“თავჯდომარე მალხაზ დოლიძე.