მთავრობა კოლხეთის პარკთან ტორფის მოპოვების განახლებას აპირებს

წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კოლხეთის ეროვნულ პარკთან ტორფის წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონში გამარჯვებულმა მხარემ ლიცენზიის ძალაში შესვლიდან არაუმეტეს 5  წლის ვადაში უნდა განახორციელოს 150 000 ლარის ინვესტიცია, ხოლო ერთი წლის ვადაში დაასაქმოს საქართველოს არანაკლებ 10 მოქალაქე. საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო მხოლოდ იმ პირობით დათანხმდა ტორფის შესწავლა-მოპოვების დაწყებასთან დაკავშირებული ლიცენზიის […]

წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კოლხეთის ეროვნულ პარკთან ტორფის წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონში გამარჯვებულმა მხარემ ლიცენზიის ძალაში შესვლიდან არაუმეტეს 5  წლის ვადაში უნდა განახორციელოს 150 000 ლარის ინვესტიცია, ხოლო ერთი წლის ვადაში დაასაქმოს საქართველოს არანაკლებ 10 მოქალაქე. საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო მხოლოდ იმ პირობით დათანხმდა ტორფის შესწავლა-მოპოვების დაწყებასთან დაკავშირებული ლიცენზიის […]